What we aren't, a catalogue
Vierdejaars performers en derdejaars acteurs, performers en regisseurs
2018

achttien, negentien en tweeëntwintig
P4 A5 R2 door een vriendt rug naar
kantine neus naar prikborden rechts
trap op rechtdoorrechts trap op
rechtdoor wacht tot de deur opend

Van en door: Joes Brauers, Lieke van der Vegt, Nick Garcia, Eliane Zwart, Giovanni Brand, Mirte Desmeth, Evalinde Lammers, Susie Verstappen, Koen Verheijden, Olivier Herter, Kim Aikman
Begeleiding: Alexander Devriendt 

Duration: 1h 30min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be