Tien Geboden
Vierdejaars regisseurs
2018

GEMAAKT

In 1988 schreef Krzysztof Kieslowski de tiendelige filmreeks Dekalog. Tien korte verhalen, die elk verbonden zijn aan één van de tien geboden. Kieslowski toont Poolse burgers die voor grote, morele dilemma’s staan. Verwikkeld in een strijd tussen de bekendste regels ooit geschreven en hun eigen intuïtie, proberen ze het juiste te doen. Maar wat is het juiste en wie bepaalt?

Tien Geboden is de tweede afstudeervoorstelling van Lynn Schutter. Voor haar bewerking koos ze vijf van de tien originele verhalen en werkte deze uit tot een eigenzinnige montage, waarin de personages keer op keer in wrange situaties terecht komen. Deze probeert ze zonder direct oordeel te benaderen, iets waar we volgens Schutter tegenwoordig moeite mee lijken te hebben. Kunnen we begrip opbrengen voor de keuzes die gemaakt worden zonder dit meteen als goed of fout te bestempelen? Kunnen we, zoals Kieslowski zelf ooit zei, begrijpen en daarmee vergeven?

2.   Gij zult de naam des Heren niet ijdel gebruiken
3.   Gedenk den sabbatdag, dat gij die heiligt
5.   Gij zult niet doden
6.   Gij zult niet echtbreken 
8.   Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste


Deze voorstelling is onderdeel van het Festival GEMAAKT.
 

Regie: Lynn Schutter 
Tekst: Krzysztof Kieslowski 
Bewerking: Koen Tachelet 
Herbewerking: Jip Vuik en Silke van Kamp 
Spel: Reneé de Graaff, Hayo de Kruijf, Evalinde Lammers, Michael Muller, Lester van Olffen en Nora Ramakers
Dramaturgie: Silke van Kamp, Jip Vuik 
Coaching: Bram Jansen 
Kostuum: Marit Adriaanse 
Scenografie ontwerp: Diederik Kreike 
Lichtontwerp: Gert van Elderen 
Muziek: Joël Mellenberg
Poster beeld: Diederik Kreike
Met dank aan, Jolanda Spoel, MAAS Podium voor theater en dans, De MBO Theaterschool Hofplein, Toneelacademie Maastricht, David van der Wees, Tom Blokdijk, Dennis Meyer. 

Duration: 1h 30min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be