Scènes uit "Jeptha"
Tweedejaars acteurs
2012


Tweedejaars acteurs spelen scènes uit
Jeptha (of Offerbelofte), een treurspel
van Joost van den Vondel (1695)

“Noit docht ick Gode een offer op te draegen
Van menschenbloet, veel min een van mijn maegen,
En allerminst mijn dochter, ‘t eenigh kint,
Mijn levens hoop, mijn kroon. Wat straf verblint
Vervoertme in dit beloven, zonder paelen,
Een woort, te zwaer om door den hals te haelen!
Geluckigh die zijn woort herhaelen moght.
Al d’eer verdwijnt, die ‘t zwaert met Godt bevocht.”

 

 

Tekst:  Joost van den Vondel

Begeleiding: René Lobo

Spel:  Julia Akkermans, Bart Harder, Melody Klaver, Roben Mitchell en Anna Raadsveld, tweedejaars acteurs
 

Duration: 1h 20min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be