NaN.
2007

Musica Sacra

NaN is eeN muzikale voorstelliNg over Niets. Over het Nut van Nul.
“JareN heb ik mij gebogeN over Niets. Niets aaN alle kaNteN bekekeN. Overdacht. Geproefd. GeNegeerd. Ik heb Niets iN woordeN willeN vaNgeN... Niets. En Nul. Nul is eigeNlijk vaN alles Niets. VermeNigvuldig Nul met Nul en je krijgt altijd Nul. Nul is zo vaNzelfsprekeNd, dat het moeite kost om het te oNtdekkeN.”

Voor de voorstellingen op locatie is begeleiding vanuit de academie geregeld. Vertrek vanuit de Toneelacademie altijd 15 min. voor aanvang van de voorstelling!

Spel en CoNcept: Sophie ter Hoeven, derdejaars theatraal performer

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be