Le Carnaval de Venise
Vierdejaars performers
2018

Globe

Ik baseerde mij voor mijn eindvoorstelling op de Commedia dell’arte. Deze groteske toneeltechniek die vooral populair was in de zestiende eeuw, leende zich om komische en serieuze thema’s met scenische volkshumor te vertellen. De vergeten vorm van theater ontstond doordat verschillende lagen van de bevolking zich verenigden in het fabuleuze Venetië om te improviseren. Dit concept veroverde daardoor al snel heel Europa. Groepen mannelijke en vrouwelijke acteurs trokken heerlijk gezellig rond met paard en kar en maskers, er werd zoveel mogelijk toespeling op de actuele gebeurtenissen ingelast, gapingen in de handelingen werden opgevuld met visuele grappen en zorgvuldig voorbereide tirades, muzikale capriolen en dansen.

In tegenstelling tot de Commedia Dell’arte, die altijd vertrok uit een los en geïmproviseerd scenario, linkt ik dit aan de eind-zestiende eeuwse opera Le Carnaval de Venise (1699) geschreven door de Franstalige Jean-François Regnard en gecomponeerd door André Campra. Ik liet een letterlijke vertaling van het Frans- Italiaanse libretto maken en schrapte de muziek. Wat overblijft is een pure Nederlandse toneeltekst over de ondoorgrondelijkste gevoelens van de mens: de liefde en het geluk (again, what else) automatisch geabstraheerd door de archaïsche taal en vastgezette bewegingen, uitgevoerd door vijf young performers.

Het verhaal is opgedeeld in een proloog en drie aktes die plotten zoals in de Commedia Dell’arte in hun armen hebben gesloten. Driehoeksverhoudingen, misverstanden en maskers. Terwijl zich een wezenlijk liefdesdrama ontrafelt, gaat het feestgedruis van het Venetiaanse Carnaval op de achtergrond genadeloos verder.  O! o! Deze voorstelling zou een ode kunnen zijn aan acteren, of aan het leven dat een feest is, of aan het erbarmelijke liefdesleven van Benjamin Abel Meirhaeghe, het zou een ode kunnen zijn aan de jaloezie, aan branden, meta meta, aan die kar, ja misschien ook aan de bewegingsnotitie van Laban of een lofzang voor de performer die transformeert, voor de goden en voor de verhalenverteller, erin en eruit! Modern! voor de symboliek! het moment! de groep!!! het oude… het nieuwe!!! die academie !!! die stilte!!!  het volkse!!!! lof aan de constructie!!!! lof aan Tim! Kim! Joes! Olivier! en Luka! want het masker van de acteur is de metafoor voor het masker van iedereen !!!!!

(De momenten die we lachend doorbrengen, zijn de beste momenten van al. See you there!)

 

Concept en regie: Benjamin Abel Meirhaeghe
Performance: Luka Kluskens, Kim Karssen, Tim Helderman, Joes Brauers, Olivier Herter. Vertaling: Yela de Koning

Duration: 1h

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be