JOSEPH IN EGIPTE
2011

Musica Sacra

Scènes uit JOSEPH IN EGIPTE (1640), in verzen.
Joost van den Vondel

Jempsar, vrouw van  de Egyptenaar Potifar,  probeert de vrome Jood Joseph te verleiden.

 

Tekst: Joost van den Vondel

Regie: René Lobo

Spel: Evelien Bosmans, Naomi Velissariou en Jord Knotter

Duration: 1h

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Website by Wies Hermans - Fuut.be