Ik en zo.
2010

Globe

Ik en zo
Ik en alles
Ik wij en alles
Ik wij alles en zo
Ik wij alles en zo alleen
Ik wij alles en zo alleen en zo
Ik wij alles en zo alleen en zo en alles


GLOBE-VOORSTELLINGEN zijn (korte) presentaties en performances die studenten zelf, vrijwel zonder begeleiding, maken en spelen. Zowel vierde- en derdejaars met een uitgekristalliseerd verhaal, als eerste- en tweedejaars in de zoektocht naar hun theatertaal. Spannend en experimenteel onderzoek naar hun verhouding tot de wereld.

gemaakt en gespeeld door Jamie Grant, derdejaars actrice

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be