Gevallen.
2007

Musica Sacra

Vallen
1 met een zekere snelheid door de lucht omlaaggaan ten gevolge van de werking van de zwaartekracht
2 plotseling en onvrijwillig op de grond enz. terechtkomen => donderen, donderstralen, duvelen, flikkeren, gestrekt gaan, kukelen, lazeren, mieteren, neerkletteren, ploffen, sodemieteren
Geval
1 het voorvallen van iets bepaalds => case, casus
2 toestand, omstandigheid waarin iem. of iets verkeert
3 [inf.] niet geheel definieerbaar voorwerp

Wat als je wakker wordt en je blijkt verzonnen te zijn?
En wat als we elkáár verzonnen hebben?
Wie is er echt? En wie ben ik dan?

Tekst, muziek en spel: Freek den Hartogh (derdejaars acteur Toneelacademie Maastricht)
Peter van Rooijen (vierdejaars Theaterschool Amsterdam) Eindregie: Abel Nienhuis

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be