De Onderdrukte Stem
Tweedejaars acteurs
2012

Musica Sacra

In deze woelige tijden, waarin het nieuws overloopt van de strijd tegen onderdrukking,  schijnt Mehrnoush haar licht op dit duistere thema in een conference met eigen liedjes.

GLOBE-VOORSTELLINGEN zijn (korte) presentaties en performances die studenten zelf, vrijwel zonder begeleiding, maken en spelen. Zowel vierde- en derdejaars met een uitgekristalliseerd verhaal, als eerste- en tweedejaars in de zoektocht naar hun theatertaal. Spannend en experimenteel onderzoek naar hun verhouding tot de wereld.


 

Concept en performance:  Mehrnoush Rahmani
Muzikale begeleiding:  Bart Rademakers

Duration: 30min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be