Caught behind eyes
Tweedejaars acteurs
2017

Globe

Alles
Alles is niet gekozen
Alles is veel
Alles is slechts een poging.

Een performance,
Vermoedelijk een monoloog,
Vermoedelijk met Spaanse invloeden.
Vermoedelijke een poging tot
Alles, bij voorbaat mislukt.

Zo, nu kan het nog Alles worden.


GLOBE-VOORSTELLINGEN zijn (korte) presentaties en performances die studenten zelf, vrijwel zonder begeleiding, maken en spelen. Zowel vierde- en derdejaars met een uitgekristalliseerd verhaal, als eerste- en tweedejaars in de zoektocht naar hun theatertaal. Spannend en experimenteel onderzoek naar hun verhouding tot de wereld.

 

Tekst en spel: Lindsay Zwaan
Eindregie: Silke van Kamp

Duration: 30min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Website by Wies Hermans - Fuut.be