Vooropleiding

De Toneelacademie Maastricht biedt een vooropleiding aan die bestemd is voor kandidaten die zich oriënteren op een mogelijke studie aan de 3-jarige parttime-opleiding voor docent-regisseurs.

De cursus wordt gegeven op zaterdag van 11.00 tot 16.50 uur. Van september tot en met mei wordt er lesgegeven in de volgende vakgebieden:
• Spel: improvisatietoneel, spel vanuit beweging, teksttoneel, theatermaakles
• Stemvorming: koorzang
Cultuurbeschouwing
Theateranalyse
Spelcoaching

Naast dit programma neemt de cursist in de laatste maanden van het studiejaar als speler deel aan het regiepracticum van de part time opleiding. De cursist wordt dan door studenten van het 2e jaar geregisseerd in een tekstfragment dat gepresenteerd wordt.

Coördinator van de vooropleiding is Tamara Jongerden.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn twee mogelijkheden om toegelaten te worden tot de Vooropleiding Theaterdocent/Regisseur:

- Als na deelname aan de selectie voor de Parttime Opleiding tot Theaterdocent/Regisseur, de kandidaat  het  advies heeft gekregen om de vooropleiding te volgen. Kandidaten die dit advies krijgen zijn na schriftelijke  bevestiging zeker van plaatsing.
Of:
- Na het volgen van toelatings- en oriëntatie cursusdag op 23 juni 2018 

- De kandidaat is ouder dan 21 jaar
- De kandidaat is bij aanvang van het cursusjaar van de vooropleiding in het bezit van een bachelordiploma van een Rijkserkend  HBO of WO, bij voorkeur op het gebied van agogiek en/of kunst. (Of: de kandidaat is studerend, en zal na de vooropleiding in het bezit te zijn van een bachelor diploma van een rijkserkend HBO of WO bij voorkeur op het gebied van agogiek en/of kunst.)
- De kandidaat heeft  ervaring op het gebied van lesgeven, of werken met groepen, en/of theater.
 

AANMELDPROCEDURE 

Voor de toelatings- en oriëntatie cursusdag voor de Vooropleiding Theaterdocent/Regisseur:

In de week van 8 januari 2018 komt het aanmeldingsformulier op deze site beschikbaar voor aanmelding voor de toelatings-en oriëntatie cursusdag op 23 juni 2018.

Omdat er veel meer aanmeldingen verwacht worden dan dat wij kandidaten kunnen plaatsen, maken we voor deze toelatings-en oriëntatie cursusdag gebruik van een nulronde.

Dat betekent dat alle aanmeldingen door een aanmeldingscommissie worden beoordeeld. De aanmeldingscommissie beoordeelt wie aan de toelatings-en oriëntatie cursusdag mee mogen doen. Na aanmelding krijg je ten eerste een ontvangstbevestiging.

Indien je na aanmelding geplaatst bent voor de toelatings- en oriëntatie cursusdag , ontvang je daarvan bericht,  in de week van 7 mei 2018.

Praktische informatie

• De toelatings- en en oriëntatiedag vindt plaats op zaterdag 23 juni 2018 van 10.30 tot 16.00 uur.

• Het cursusgeld voor de vooropleiding 2017-2018 bedraagt € 600,
(* Bij tussentijdse beëindiging van de vooropleiding is terugbetaling van het cursusgeld niet mogelijk.)

• Het cursusgeld voor de vooropleiding 2018-2019 bedraagt € 600,
(* Bij tussentijdse beëindiging van de vooropleiding is terugbetaling van het cursusgeld niet mogelijk.)

 

Landelijke vooropleidingen theater

Je kan ook een vooropleiding voor de dagopleiding volgen. Dat kan in Maastricht maar ook op een aantal andere plaatsen in Nederland. O.a. hier:

Amsterdam: De Amsterdamse JeugdteJAterschool

Den Haag: JTS Rabarber

Eindhoven: CKE

Maastricht: Talentenopleiding Maastricht

Nijmegen: de Lindenberg

Rotterdam: samenwerking tussen jeugdtheater Hofplein en SKVR

Utrecht: UCK

Zwolle: de Muzerie