Vooropleiding

De Toneelacademie Maastricht biedt een vooropleiding aan die bestemd is voor kandidaten die zich oriënteren op een mogelijke studie aan de 3-jarige parttime-opleiding voor docent-regisseurs.

De cursus wordt gegeven op zaterdag van 11.00 tot 16.50 uur. Van september tot en met mei wordt er lesgegeven in de volgende vakgebieden:
• Spel: improvisatietoneel, spel vanuit beweging, teksttoneel, theatermaakles
• Stemvorming: koorzang
Cultuurbeschouwing
Theateranalyse
Spelcoaching

Naast dit programma neemt de cursist in de laatste maanden van het studiejaar als speler deel aan het regiepracticum van de part time opleiding. De cursist wordt dan door studenten van het 2e jaar geregisseerd in een tekstfragment dat gepresenteerd wordt.

Coördinator van de vooropleiding is Tamara Jongerden.

Toelatingsvoorwaarden

• De kandidaat is ouder dan 21 jaar

• De kandidaat is bij aanvang van het cursusjaar in het bezit van een bachelor diploma van rijkserkend  HBO of WO bij voorkeur op het gebied van  agogiek en/of kunst.  Of:

• De kandidaat is studerend, en zal na de vooropleiding in het bezit zijn van een  bachelor diploma van een rijkserkend HBO of WO bij voorkeur op het gebied van  agogiek en/of kunst.

• De kandidaat heeft (enige) ervaring op het gebied van lesgeven, of werken met   groepen, en/of theater.

 

Er zijn twee mogelijkheden om toegelaten te worden tot de vooropleiding:

• Na het volgen van een workshop onder leiding van docenten van de vooropleiding, die oriënterend is voor zowel de kandidaat als de docenten. Of:

• Na deelname aan de selectie voor de part time opleiding waarna de kandidaat het   advies heeft gekregen om de vooropleiding te volgen. Kandidaten die het advies hebben gekregen om de vooropleiding te volgen zijn zeker van plaatsing in de vooropleiding.

Praktische informatie

• Plaatsing gebeurt in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Indien je geplaatst bent, ontvang je een bevestiging van je deelname.

• Kandidaten die na de selectie voor de part time opleiding het advies hebben gekregen om de vooropleiding te volgen en daarvan gebruik willen maken, zijn zeker van plaatsing, maar dienen hun deelname wel schriftelijk te bevestigen.

• De oriënterende workshop vindt plaats op zaterdag 24 juni 2017 van 11.00 tot 16.00 uur.

• Het cursusgeld voor de vooropleiding 2017-2018 bedraagt € 600,-

Bij tussentijdse beëindiging van de vooropleiding is terugbetaling van het cursusgeld niet meer mogelijk.

 

Landelijke vooropleidingen theater

Je kan ook een vooropleiding voor de dagopleiding volgen, een LOT-cursus heet dat. Dat kan in Maastricht maar ook op een aantal andere plaatsen in Nederland:

Amsterdam: De Amsterdamse JeugdteJAterschool

Den Haag: JTS Rabarber

Eindhoven: CKE

Maastricht: JTS Partoet

Nijmegen: de Lindenberg

Rotterdam: samenwerking tussen jeugdtheater Hofplein en SKVR

Utrecht: UCK

Zwolle: de Muzerie