Nieuws
In Memoriam
Onze Toneelacademie betreurt opnieuw een verlies: Oud-Collega, en zeer gewaardeerde stem- en koorzang-docent, Eric Hermans is overleden.
Onze gedachten gaan uit naar zijn Paula en zijn naasten. Maandag a.s. vindt het afscheid plaats.
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op maandag 13 november om 12.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Sterre-der-Zee te Maastricht. Aansluitend begeleiden we Eric naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van St. Pieter op de Berg, Ursulinenweg te Maastricht.
Nader onderzoek aan Toneelacademie Maastricht De Toneelacademie Maastricht heeft besloten een nader onderzoek in te stellen naar een docent van de Toneelacademie. Aanleiding hiervoor is een signaal van medewerkers van de Toneelacademie over mogelijk ongewenst gedrag door de docent richting een studente tijdens een groepsles. De studente is gevraagd of zij een formele klacht wil indienen; zij heeft aangegeven dit niet te doen.
Omdat de Toneelacademie een veilig onderwijs- en werkklimaat essentieel vindt voor al haar studenten en medewerkers, wordt de ombudsman van Zuyd Hogeschool gevraagd een nader onderzoek in te stellen. Met de docent is afgesproken dat hij, hangende dit onderzoek, uiteraard niet op de Toneelacademie zal verschijnen.
Studenten en medewerkers van de Toneelacademie zijn hierover geïnformeerd. Zuyd Hogeschool heeft in een intern bericht erop gewezen dat, als er studenten en/of medewerkers zijn die ongepast of grensoverschrijdend gedrag ervaren, zij dit op verschillende manieren kunnen melden. Zo heeft Zuyd bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en een klachtencommissie ongewenst gedrag.
En alweer werd in de Keuzegids Hbo de Toneelacademie Maastricht beoordeeld als topopleiding. 'Met dit kwaliteitszegel weet je dus meteen dat het onderwijs van kwalitatief zeer hoog niveau is'. Wij zijn er blij mee!
De Nominaties voor de Piket Kunstprijzen 2017 zijn bekend gemaakt.
Voor de categorie toneel zijn dat dit jaar 3 Alumni van de Toneelacademie Maastricht:
Sallie Harmsen, Bram Suijker en Vanja Rukavina. De uitreiking is op maandag 27 november in Korzo Theater Den Haag.

De eerstvolgende open dag is op 24 februari 2018. Hiervoor kan je je online inschrijven. Inschrijven is verplicht. Je krijgt een uitgebreid programma voorgeschoteld waardoor je een goed beeld krijgt van wat het betekent om aan de Toneelacademie Maastricht te studeren.

> Meer informatie

Nieuwsbrief
Future Theatre op YouTube
Meer op het Future Theatre-kanaal.
Toneelacademie Maastricht
Lenculenstraat 31-33
6211 KP Maastricht (Nederland)
tel 043 346 66 90
fax 043 346 66 99
toneelacademie@zuyd.nl
Toneelacademie Maastricht
maakt deel uit van de
Hogeschool Zuyd.
Photography: Bart Rademakers
Website: Wies Hermans
Bachelors
Door een intensieve elemen­taire training leer je omgaan met alle theater­vormen. Acteren is een vak waar je zelf midden in staat. Theater, film en TV zijn je toekomst.
Je zet jezelf op de scène. Je zoekt de grenzen op tussen theater en andere kunstvormen. De cross-over is het broedgebied van de performer.
Je leert hoe je jouw verhaal omzet in theater. Je gaat als regisseur aan de slag met acteurs om dat verhaal zo scherp mogelijk te vertellen.
Je wordt opgeleid tot zelfstandig ontwerper van theatrale producties en komt in contact met een internationaal theaternetwerk.
In deze deeltijdopleiding (PTO) legt je vaardigheid als speler de basis voor je werk als docent en regisseur.
Wil je anderen inspireren tot de kunst van het toneel­spel, haal dan je docenten­bevoegdheid via deze post-academische opleiding (PAO).
Master Theater
Door onderzoek, verdiepings­dagen, master­classes en het reali­seren van een master­proef verdiep je je in je vak­gebied regie of sceno­gra­fie & kostuum­ontwerp.
Aanmelden

Aanmelden voor de algemene selectiecursus voor de dagopleidingen Acteren, Regisseren en Performen, voor het studiejaar 2018-2019, is niet meer mogelijk. 

De selectiecursus voor alléén de Performance-opleiding is vol, ook de wachtlijst hiervoor is vol en gesloten.Je kan je wel nog aanmelden voor de wachtlijst van de selectiecursus voor alléén de  Regie-opleiding.

Vanaf 1 oktober kan je je weer aanmelden voor de selectiecursus voor de Parttime opleiding tot docent/regisseur.
Voor de toelatings- en oriëntatiedag van de Vooropleiding voor deze Parttime opleiding kan je je aanmelden in de tweede week van januari 2018.

De informatie over aanmelden voor
-de vernieuwde Master Theater (Regie - Scenografie) en
-de post academische opleiding tot Theaterdocent

volgt z.s.m.