Docent & regisseur (parttimeopleiding)
Studieprogramma

Studiebelasting
De opleiding D&R duurt drie jaar. De studiebelasting van deze driejarige studie is parttime (60 EC per jaar). De lessen zijn op vrijdag en zaterdag, het aantal lesuren bedraagt 16 tot 18 per weekend. Daarnaast is gemiddeld 8 per week aan zelfstudie nodig, exclusief de stages.

 Eerste jaar
Tweede jaar
Derde jaar
Stages

Tijdens het eerste jaar wordt een stevige vaktechnische en didactische basis gelegd. Je krijgt spel-, stem- en bewegingsles en je leert hoe je een les opbouwt.

In het tweede jaar, de hoofdfase, wordt deze basis verder uitgebreid en toegepast in diverse kortere lesblokken en practica. Je loopt dan ook een stage, gericht op het docentschap.

Je voltooit je studie in het derde jaar, de eindfase. Naast het vaste lesprogramma is er uitgebreid aandacht voor je afstudeerregie. Je schrijft een essay en je maakt theater vanuit artistiek onderzoek.

De stages in het tweede en derde jaar vinden plaats in de eigen woon/werkomgeving en vragen per week 1 tot 2 dagdelen studietijd. Docenten van de Toneelacademie begeleiden je ter plekke.

Het curriculum van de opleiding bestaat uit een vast programma, masterclasses, praktijkopdrachten en stages.

Vast programma
• speltechniek: teksttoneel en improvisatie
• beweging
• stemles: spraak en koorzang
• speldidactiek
• regiedidactiek
• dramaturgie

Masterclasses
• scenografie en lichttechniek
• kostuums
• multimediale technieken
• schrijven en literatuurbewerking
• zakelijke aspecten van het vak
• cultureel ondernemerschap

Praktijkopdrachten en stages
In het eerste jaar doe je een kijkstage, in het tweede jaar geef je les in je eigen woon/werkomgeving en in het derde jaar maak je een afstudeerregie.

In totaal zijn er de volgende praktijkopdrachten/stages:

• theatermaken met kinderen (eerste jaar)
• theatermaken met medestudenten (eerste, tweede en derde jaar)
• regisseren van theaterteksten met studenten van de vooropleiding (tweede jaar)

Individuele aandacht
Toneelacademie Maastricht is een hechte gemeenschap van denkers, durvers en doeners. Onze opleiding werkt met kleine groepen van maximaal 12 studenten per jaar. Hierdoor is veel individuele aandacht mogelijk. Een klein team vaste docenten, aangevuld met gastdocenten, heeft een stevige band met de (internationale) beroepspraktijk.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be