Docent (post-academische opleiding)
Algemeen

Voor de Toneelacademie Maastricht is een kunstdocent in de eerste plaats een kunstenaar.

Als je al een erkend bachelor-diploma acteren, regisseren of performen hebt behaald en je de ambitie en de drive hebt om anderen te inspireren tot de kunst van het toneelspel, dan kan je in deze post-academische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid behalen.

In deze opleiding wordt een gedegen theoretische ondergrond gekoppeld aan een breed en intensief scala van stages en projecten.

Het jaar bestaat uit twee fases: de hoofdfase en de afstudeerfase. Je volgt één dag per week (vrijdag) les op de Toneelacademie Maastricht. Je overige werktijd deel je zelf in. De studielast van dit jaar is full-time (60 EC).

Inhoud
Eindkwalificaties

Dit studiejaar leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid als docent, zowel binnen- als buitenschools, inclusief het domein van de kunst- en cultuureducatie. Het is een zgn. 'bachelor-na-bachelor'-opleiding.

Je leert er:
• Je eigen kunstenaarschap inzetten als docent
• Theaterlessen maken en geven aan volwassenen, jongeren en kinderen
• Je eigen visie en stijl ontwikkelen als docent
• Theaterlessen integreren met andere kunstdisciplines
• Een hoogwaardige en persoonlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en de vernieuwing van het kunstonderwijs, binnen en buiten scholen

Een goede docent is een kunstenaar van onschatbare waarde, zowel binnen als buiten het onderwijs.

• Je kunt je eigen ambacht van acteur of regisseur of performer optimaal aanwenden in je functioneren als tdocent. 
• Je beschikt over een autonome attitude en visie op het theateronderwijs in het algemeen en het eigen docentschap in het bijzonder.
• Je kan diverse onderwijsmethodieken hanteren en deze methodieken toepassen op verschillende groepen van verschillende aard en afkomst.
• Je kan het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken overzien en je daarbinnen positioneren als docent.
• Je bent in staat om kwaliteit en vernieuwing in het theateronderwijs vorm te geven.

Je studeert af als autonoom docent met een eigen(zinnige) visie op het docentschap.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Foto: Go In
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Website by Wies Hermans - Fuut.be