Acteur
Aanmelden

• Minimum leeftijd: 17 jaar.
• Een diploma vwo, havo, mbo of een daarmee gelijk te stellen diploma is vereist. Soms kan hiervan worden afgeweken, indien iemand blijk heeft gegeven van een uitzonderlijke geschiktheid voor het vak.
• De Toneelacademie heeft plaats voor maximaal 40 studenten voor de vier opleidingen gezamelijk in de propedeuse van de dagopleidingen.
• Elke student moet zich opgeven voor de selectiecursus. Je kan alleen worden toegelaten als je deze selectiecursus met succes hebt afgerond.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be