NaN. Musica Sacra
NaN is eeN muzikale voorstelliNg over Niets. Over het Nut van Nul.
“JareN heb ik mij gebogeN over Niets. Niets aaN alle kaNteN bekekeN. Overdacht. Geproefd. GeNegeerd. Ik heb Niets iN woordeN willeN vaNgeN... Niets. En Nul. Nul is eigeNlijk vaN alles Niets. VermeNigvuldig Nul met Nul en je krijgt altijd Nul. Nul is zo vaNzelfsprekeNd, dat het moeite kost om het te oNtdekkeN.”

Voor de voorstellingen op locatie is begeleiding vanuit de academie geregeld. Vertrek vanuit de Toneelacademie altijd 15 min. voor aanvang van de voorstelling!
Spel en CoNcept: Sophie ter HoeveN, derdejaars theatraal performer
do 20 september 19.00 - 19.30
vr 21 september 19.00 - 19.30
za 22 september 16.00 - 16.30
Regionaal Historisch Centrum Limburg
-gratis-
Reserveren: Toneelacademie@hszuyd.nl of 043-3466690
Actuele voorstellingen
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999