Dostojewski Trip
Lezen was, natuurlijk een grote hulp: het roerde me, bracht me in verrukking, kwelde me. En soms verveelde het me. En dus zonk ik dan weg in schemerig, ondergronds, vuil en immoreel gedrag. Niet heel groot- eerder een piepklein immoreel gedraginkje.

De afstuderende docenten/ regisseurs van de parttime-opleiding van de Toneelacademie Maastricht sluiten hun opleiding af met een stuk dat geheel door henzelf is gekozen en geregisseerd. Soms op vreemde plaatsen, ver van de academie maar dicht bij hun geboorte-grond, in een ambiance die past bij de theatertaal die zij ontwikkeld hebben tijdens hun studie.
Regie Jacqueline Korevaar
Spel: Myra de Jong, Eddie Kagie, Madeleine van Leer, Jesje De Schepper, Arjan van Wissen, Danny van Leeuwen, Martijn van Berkel en Ron Kaat.
5,6,7,8,12,13,14 en 15 januari
De Slurf, Bilderdijkkade 60 te Amsterdam
Reserveren: 020-7719506
Actuele voorstellingen
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999