Het dikke schrift COUP Maastricht
“Het dikke schrift” van Agota Kristof is het overlevingsverhaal van een tweeling tijdens ‘een’ oorlog. Door hun moeder worden ze gedropt bij de tirannieke grootmoeder in een klein dorp. Om de verschrikkingen te overleven, achten de jongens het noodzakelijk zichzelf te harden, zowel lichamelijk als emotioneel. Verstandig als ze zijn, verplichten ze zichzelf alles in een schrift te noteren. En dat doen ze zo objectief mogelijk, gevoelens kunnen immers verkeerd geïnterpreteerd worden en voor misverstanden zorgen. De verhalen worden in het “Dikke schrift” opgeschreven.

De afstuderende docenten/ regisseurs van de parttime-opleiding van de Toneelacademie Maastricht sluiten hun opleiding af met een stuk dat geheel door henzelf is gekozen en geregisseerd. Soms op vreemde plaatsen, ver van de academie maar dicht bij hun geboorte-grond, in een ambiance die past bij de theatertaal die zij ontwikkeld hebben tijdens hun studie.

Voor u komen zij nog een keer naar Maastricht!
een tekst van ‘De Onderneming’ naar de roman van Agota Kristof
‘de Bühnehasen’ spelen, Jeroen Op de Beeck regisseert
4 juli 16.00u.-17.30u. en 19.00u.-20.30u

Deze voorstelling speelde in april in ‘Het Oude Badhuis’, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen
oude brandweerkazerne
-gratis-
Reserveren: Toneelacademie@hszuyd.nl of 043-3466690
Actuele voorstellingen
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999