JOSEPH IN EGIPTE ++++ Musica Sacra
derde- en vierdejaars acteurs

Scènes uit JOSEPH IN EGIPTE (1640), in verzen.
Joost van den Vondel

Jempsar, vrouw van de Egyptenaar Potifar, probeert de vrome Jood Joseph te verleiden.

Tekst: Joost van den Vondel

Regie: René Lobo

Spel: Evelien Bosmans, Naomi Velissariou en Jord Knotter

Do 15 september 2011 21.00-22.00
Vr 16 september 2011 21.30-22.30
Za 17 september 2011 20.00-21.00
Toneelacademie Maastricht
gratis
Reserveren: on-line of Toneelacademie@hszuyd.nl of 043-3466690
Actuele voorstellingen
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999