Opleidingen

Aanmelden voor de selectiecursussen voor de dagopleidingen Acteren, Regisseren en Performen, voor het studiejaar 2018-2019, is niet meer mogelijk.

Vanaf 1 oktober kan je je aanmelden voor de selectiecursus voor de Parttime opleiding tot docent/regisseur voor het studiejaar 2018-2019
Voor de toelatings- en oriëntatiedag van de Vooropleiding voor deze Parttime opleiding kan je je aanmelden in de tweede week van januari 2018.

Voor de post academische opleiding tot Theaterdocent, studiejaar 2018-2019, kan je je aanmelden voor de oriëntatie- en selectiedagen.

Aanmelden voor de vernieuwde Master Theater (Regie - Scenografie), studiejaar 2018-2019, kan via het aanmeldingsformulier en het selectiedossier.

Bachelors
Voltijdse HBO-opleidingen (4 jaar)
Door een intensieve elemen­taire training leer je omgaan met alle theater­vormen. Acteren is een vak waar je zelf midden in staat. Theater, film en televisie zijn je toekomst.
Je maakt voorstellingen met jezelf. Je zoekt de grenzen op tussen theater en andere kunstvormen. De cross-over is het broedgebied van de performer.
Je leert hoe je jouw verhaal omzet in theater. Je gaat met medespelers aan de slag om dat verhaal zo scherp mogelijk te vertellen.
Je wordt opgeleid tot zelfstandig ontwerper van theatrale producties. Je komt in contact met een internationaal netwerk van theatermakers, podia en gezelschappen.
Parttime-opleiding (3 jaar)
Je vaardigheid als speler geeft je vakkennis en passie in je werk als docent en regisseur.
Post-academische opleiding (1 jaar)
Wil je anderen inspireren tot de kunst van het toneelspel, haal dan hier je docentenbevoegdheid.
Master
Door onderzoek, verdiepingsdagen, masterclasses en het realiseren van een masterproef verdiep je je in je vakgebied.
Vooropleiding docent/regisseur

Het doorlopen van een vooropleiding garandeert de toelating tot de parttime-opleiding niet, maar je kan er wel ontdekken of een toekomst in het theatervak iets voor je is.

Lectoraat

Het lectoraat en de kenniskring Nieuwe Theatraliteit vormen een vierjarig onderzoeksproject dat is opgezet vanuit de behoefte aan heroriëntatie en reflectie op de positie en functie van de podiumkunsten in de hedendaagse cultuur en samenleving.

Jekerstudio

De Jekerstudio - European Centre for Performing Arts - is als projectorganisatie onderdeel van de Arts Faculty Maastricht. Het is een plek waar jong Europees theatertalent terecht kan voor verdieping van en reflectie op een internationale beroepspraktijk. Dit wordt onder meer gerealiseerd door de organisatie van masterclasses, workshops en vakinhoudelijke conferenties en festivals.