Theaterdocent

 POST-ACADEMISCHE,EENJARIGE, OPLEIDING THEATERDOCENT

Voor de Toneelacademie Maastricht is een kunstdocent in de eerste plaats een kunstenaar.

Als je al een erkend bachelor-diploma acteren, regisseren of performen hebt behaald en je de ambitie en de drive hebt om anderen te inspireren tot de kunst van het toneelspel, dan kan je in deze post-academische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid behalen.
Deze opleiding is te combineren met professioneel werk in het onderwijs, de theater- en kunsteducatie e.d. In deze opleiding wordt een gedegen theoretische ondergrond gekoppeld aan een breed en intensief scala van stages en theaterprojecten.
Dit studiejaar leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid als theaterdocent, 
zowel binnen- als buitenschools, inclusief het domein van de kunst- en cultuureducatie.
Het is een zgn. 'bachelor-na-bachelor' opleiding.
Je leert er:

• Je eigen kunstenaarschap inzetten als docent
• Theaterlessen maken en geven aan volwassenen, jongeren en kinderen
•Je eigen visie en stijl ontwikkelen als theaterdocent
•Theaterlessen integreren met andere kunstdisciplines
• Een hoogwaardige en persoonlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en de vernieuwing van het kunstonderwijs, binnen en buiten scholen

Een goede theaterdocent is een kunstenaar van onschatbare waarde, zowel binnen als buiten het onderwijs.

EINDKWALIFICATIES
• Je kunt je eigen ambacht van acteur of regisseur of performer optimaal aanwenden in je functioneren als theaterdocent. 
• Je beschikt over een autonome attitude en visie op het theateronderwijs in het algemeen en het eigen docentschap in het bijzonder.
• Je kan diverse onderwijsmethodieken hanteren en deze methodieken toepassen op verschillende groepen van verschillende aard en afkomst.
• Je kan het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken overzien en je daarbinnen positioneren als theaterdocent.
• Je bent in staat om kwaliteit en vernieuwing in het theateronderwijs vorm te geven.

Je studeert af als autonoom theaterdocent met een eigen(zinnige) visie op het theaterdocentschap.

Het jaar bestaat uit twee fases: de hoofdfase en de afstudeerfase.Je volgt één dag per week (vrijdag) les op de Toneelacademie Maastricht. Je overige werktijd deel je zelf in.  De studielast van dit jaar is full-time (60 EC).
Coördinator: Nathalie Roymans. Voor meer info mail naar Nathalie.Roymans@zuyd.nl.

Meer info over collegegeld e.d. vind je op de pagina Aanmelden.

Studiebelasting

De studielast van deze éénjarige studie tot theaterdocent is full-time (60 EC). De invulling van de stages en projecten kan worden uitgevoerd binnen je eigen beroepspraktijk. De studie is dus combineerbaar met professionele werkzaamheden in onderwijs, theatereducatie, kunsteducatie.

In de hoofdfase krijg je de volgende vakken en projecten:
• Didactiek van het spel: lesopbouw, spelvormen, opdrachtenformulering, je ambacht als acteur/regisseur leren gebruiken in lessituaties
• Theorie: ontwikkelingspsychologie, onderwijskundige begrippen en modellen, leerstijlen en leertheorie
Intervisie: jouw kunstenaarsschap en visie als bron voor je lessen
• Regietraining
• Kunst- en cultuureducatie
• Onderwijsstage: een duur van 16 weken

Omdat je al een diploma regisseur, acteur, theatraal performer op zak hebt, zijn de vakken regisseren, acteren en theatermaken niet opgenomen in het curriculum.

Structuur

HOOFDFASE
Van oktober tot de voorjaarsvakantie volg je één dag per week (vrijdag) lessen op de Toneelacademie Maastricht. De rest van de week bereid je lessen voor, loop je stage, doe je onderzoek. De stage en het onderzoek kan je ook uitvoeren binnen je eigen (educatieve) werkveld of professionele context. Zo combineer je de opleiding met je eigen beroepsbezigheid.
De hoofdfase bestaat uit een theoretische onderbouwing en didactische scholing, gericht op de praktijk van het theaterdocentschap. Deze theorie wordt meteen geïntegreerd en toegepast in diverse stage-situaties.