Lectoraat

Onder de titel Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten is het lectoraat Nieuwe Theatraliteit in 2006 gecontinueerd. Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten is – tegenstelling tot het lectoraat Nieuwe Theatraliteit – op één kernthema toegespitst: de autonomie van de kunsten in relatie tot openbaarheid. Het richt zich niet alleen op theater (podiumkunsten), maar ook op muziek en beeldende kunsten en vormgeving en meer in het bijzonder op interdisciplinaire samenwerking vanuit de drie genoemde disciplines. Het wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van drie kunstfaculteiten binnen de Hogeschool Zuyd: de Academie Beeldende Kunsten Maastricht (ABKM), het Conservatorium Maastricht (CM) en de Toneelacademie Maastricht (TAM).

De centrale doelstelling van het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten is om door middel van onderzoek en reflectie te komen tot verdieping van kennis met betrekking tot de kunsten in hun actuele culturele en maatschappelijke context. De inzet van het lectoraat is het leveren van een bijdrage aan het theoretische en praktische betoog over recente ontwikkelingen in de kunsten. Daarnaast beoogt het lectoraat de resultaten van het onderzoek te vertalen in onderwijsmodules en curricula die beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers, musici en acteurs, theatraal performers en regisseurs qua kennis en vaardigheden adequaat op de praktijk van de kunsten voorbereiden, in het bijzonder waar het gaat om interdisciplinaire samenwerking.

Het lectoraat heeft in haar onderzoeksplan een aantal vraagstukken geformuleerd, die voor het onderzoek richtinggevend zullen zijn:
• het vraagstuk van autonomie en openbaarheid in termen van engagement en bijdrage aan het publieke debat
• het vraagstuk van de autonomie en authenticiteit van de kunst in de context van actuele culturele en maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder de opkomst van fenomenen als “creatieve industrie”en “creatieve stad)”
• het vraagstuk van de betekenis en geldigheid van de kunsten in termen van de beoordelingscriteria waarop betekenis en geldigheid worden toegekend
• het vraagstuk van kennis en competenties (in artistiek, technisch en professioneel–maatschappelijk opzicht) gespecificeerd naar verschillende beroepsprofielen en verschillende sectoren in de beroepspraktijk
• het vraagstuk van interdisciplinaire samenwerking in “creative art teams”

Samenstelling

Lector: Ruth Benschop

Leden kenniskring 14/15
Deze personen hebben bijgedragen aan de kenniskring projecten in 2014/2015:

Ruth Benschop (lector)
Marloes Brouns
Krien Clevis
Joost Horward
Josien Mennen 
Frank Mineur
Chequita Nahar
Alexander Schreuder

Oud-lectoren
Maarten Doorman
Chiel Kattenbelt
Peter Peters

Oud-kenniskringleden

Niek Bisscheroux
Anne Bruggenkamp
Paul Devens
Jan Ezendam
Henk Guittart
Henk Havens
Erik de Jong
Sabine Kuehlich
Joep van Leeuwen
Johan Luijmes
Inge Pasmans
John Slangen
Ton Slits
Marion Zwarts

Contact

Hogeschool Zuyd
Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
Brusselsestraat 75
6211 PC Maastricht
+31 433466299
l.bouchoms@hszuyd.nl

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten